КЗО "Загальноосвітня школа-інтернат №3" Дніпропетровської обласної ради"

 

Методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

МО Суспільно-гуманітарного циклу

 

 

 

 

У серпні місяці було засідання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, на якому було визначено і затверджено план роботи на 2018-2019 н.р.

Тема над якою працює МО

«Використання інтерактивних технологій на уроках суспільно-гуманітарного циклу – шлях формування гармонійної особистості»

Завдання МО на 2018-2019 навчальний рік:

  • Удосконалення форм і методів проведення уроку шляхом особистісно зорієнтованої системи навчання;
  • Вивчення та застосування елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності;
  • Створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного учня, формування предметних знань і вмінь як основи в засвоєнні предметних і ключових компетентностей;
  • Виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу;
  • Надання можливості кожному учневі реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці, враховуючи його здібності, нахили, інтереси шляхом різноманітних форм роботи;
  • Формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів прилучення до культурних надбань українського народу  і людства в цілому;
  • Активізація науково-дослідницької діяльності учнів, залучення до участі в інтелектуальних конкурсах, турнірах, всеукраїнських олімпіадах;
  • Обмін досвідом на сторінках преси, інтернет-виданнях.

 

 

 

Предметні тижні

Тиждень мистецтва                                                                                                                                         жовтень

Тиждень української писемності та мови «У мові-чари барвінкові»                                      листопад

Тиждень англійської мови                                                                                                                          грудень

Тиждень історії                                                                                                                                                лютий

Тиждень зарубіжної літератури                                                                                                               квітень