КЗО "Загальноосвітня школа-інтернат №3" ДОР"

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Днепропетровске

Методична робота в 2016-2017 навчальному році

Основні напрямки методичної роботи в 2016/2017 навчальний рік.

 

­Створити інноваційну систему внутрішньо шкільної методичної роботи на основі індивідуально зорієнтованого підходу, яка сприяє підготовці вчителя до пошукової діяльності, розвитку й саморозвитку його особистісно-професійного потенціалу, формуванню готовності до творчості;

 

сприяти запровадженню педагогами сучасних інформаційних технологій у навчально – виховний процес;

 

готувати вчителів та вихователів до створення позитивного іміджу навчального закладу за результатами фактичних даних роботи та навчання;

 

підвищувати професійну компетентність педагога, метою якої є створення інноваційної моделі становлення компетентного педагога, його самоосвітньої діяльності як основи підвищення професійної майстерності вчителя;

 

створити умови для роботи з обдарованими учнями в процесі підготовки до олімпіад, інших творчих та інтелектуальних конкурсів, змагань;

 

надавати реальну дієву допомогу вчителям та вихователям у процесі розвитку їхньої творчої особистості засобами методичної роботи;

 

працювати над підвищенням рівня знань учнів.

 

 

 

Для корекції методичної роботи були створені методичні об'єднання:

 • вчителів початкових класів;
 • суспільно-гуманітарного циклу;
 • природничо-математичного циклу;
 • вихователів;
 • класних керівників;

Вони задовольняють потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фаховаго рівня, виховують вимогливість до своєї педагогічної праці, стимулюють бажання пошуку більш раціональних методів навчання і виховання.

Засідання методичної об'єднань мають практичне спрямування.

 

На засіданні методичного об'єднання природничо математичного циклу, яке відбулося 30.01.2017 року, піднімались важливі питання сучасної педагогіки. - Як знайти обдаровану дитину?; - Який підхід потрібно до обдарованих дітей?; - "Хмарні технології" на допомогу вчителю з обдарованими дітьми; А також пройшли он - лайн тест по виявленню обдарованої дитини на платформі "ЯКлас".

 

 

 

Досвідом своєї роботи вчителі діляться не тільки на засіданнях, але і на сторінках педагогічних видань.

Наприклад:

 • Шадріна Т.Г. "Елементи музикотерапії у навчанні молодших школярів (з досвіду використання технології "Піснезнайко")";
 • Шошева А.А. "Застосування технології особистісно - орієнтованого навчання на уроках біології";
 • Гришина Д.Л. "Розвиток критичного мислення і використання дискусійних методів на уроках біології";
 • Габзовська Н.С. "Обмін досвідом. Урок - гра "По слідам числа Пі" (6 клас)";

Цього року до скарбнички передового передового педагогіченого досвіду школи-інтернату ввійшли такі нестандартні уроки:

Урок - подорож "Органи рослин", проведений у рамках проекту "Школа без стін" вчителем біології Шошевою А.А. Урок був організований на шкільному подвір'ї з метою наочної демонстрації змін, які відбулись з розлинами в осінній сезон.

Урок - гра "У пошуках істини", проведений вчителем математики Габзовською Н.С. у шкільному дворі. Діти за допомогою GPS- новігатора брали участь у пошукованому квесті, спрямованому на закріплення знань з математики.

Добре розуміючи, що сучасний освітній процес у школі на 70 % складається із самоосвітноьї діяльності, педагоги школи-інтернату постійно працюють над підвмщенням свого фахового рівня, мають потребу поповнювати свої знання та вміння.

З метою розвитку інтелектуального й творчого потенціалу дітей, піднесення їх статусу педагогічним колективом пооводиться велика робота. Щорічно у школі-інтернаті прохлдять предметні тижні, мета яких - підвищення мотивації до навчання, розвиток пізнавального інтересу, підтримка  талановитих дітей і виконання комплексної програми "Кожна дитина талановита".

Щорічний моніторинг знань, умінь і навичок учнів з навчальних предметів дає змогу зробити висновок, що найбільший розвиток досягнуто у формуванні інтелектуальної компетентності школярів, їх вихованості. Суттєво підвищилася якість знань школярів, що складає 76% у І семестрі 2016/2017 навчального року.

 

Школа - інтернат №3 намагається створити оптимальні умови для широкої загальноосвітньої підготовки учнів, різнобічного розвитку здібних та обдарованих дітей, реалізувати їхні творчі запити. З цією метою педагоги організували їхні широку участь школярів у предметних конкурсах поза межами закладу:

 • "Олімпіс - 2016";
 • МАН ЮНІОР "ЕРУДИТ";
 • Міжнародний конкурс "Бобер 2016";