КЗО "Загальноосвітня школа-інтернат №3" Дніпропетровської обласної ради"

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання hier qr code erstellen Погода в Днепропетровске

 

                                                                 

 

 

ВИХОВНА РОБОТА

 

Виховна робота в закладі ведеться на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо організації виховної роботи, державної програми «Основні орієнтири виховання учнів  загальноосвітніх навчальних закладів України». Основна загальношкільна виховна проблема - «Створення здоров'язберігаючого виховного простору як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання". 

Виховна робота в школі базується на загальнолюдських цінностях та духовних, моральних і культурних засадах народу України. Діє  чітко визначена чітко визначена система, спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистіть учнів, що сприяє формуванню їх цінностих орієнтирів та духовних пріоритетів.

              

 

 

Школа-інтернат має свою історію та традиції. Має свій герб та девіз.

Особлива увага приділяється розвитку творчих здібностей учнів. З цією метою: активізовано роботу гуртків; скоординована робота педагогічного колективу, батьківських комітетів та громадських організацій; продовжується робота по систематизації матеріалів літопису школи (класів) у формі електронних презентацій.

 

 

 

 

Діяльність вихователів є демократичною та відкритою для громадськості. Брендом школи є власний веб-сайт.

Керуючись нормативно-правовими документами та на основі аналізу, діагностики учасників навчально-виховного процесу, можливості педагогічного колективу, умов навчального закладу, аналізу попередньої навчально-виховної роботи складається план  навчального закладу, на навчальний рік, на місяць за напрямами: фізичне, громадянське, превентивне, патріотичне, родинне, моральне, екологічне виховання та виховання здорового способу життя.

В школі-інтернаті працює 19 гуртків різних спрямувань, якими охоплено 290 дітей (69%). Охоплення дітей гуртковою роботою є недостатнім. Зовсім не охоплені учні 1- 2 класів.

Учні приймають участь у створенні дослідницьких проектів (3 проекти), міських, обласних конкурсах: фестивалі «Повір у себе» (керівник – педагог-організатор   Бессонова І.М.), спортивних змаганнях з волейболу, змаганнях «Козацькі розваги» (куратор – учитель фізичної культури – Йосипов О.С.), конкурсі малюнків на тему «Стоп – насильству!», «Космічні фантазії», «Дніпропетровськ – наш рідний дім»,  та ін.

 

 

 

Продовжується робота з реалізації соціально-педагогічних проектів:

-        Розвиток демократичних засад у школі – учнівське самоврядування.

-        Використання ІКТ  у виховному процесі та управлінській діяльності.

За плідну роботу з виховної роботи  вихователі за 3 роки нагороджені:

-        Почесними грамотами головного управління освіти і науки облдержадміністрації – 26.

-        Почесними грамотами МОН України – 7.

-        Грамотами за участь у міських, обласних конкурсах -  52.

 Виховна робота школи-інтернату направлена на реалізацію комплексних програм та основних виховних напрямків. Педагогічний колектив організовує свою діяльність на ґрунті громадянського,  патріотичного та екологічного  виховання. Моральне виховання в школі-інтернаті спрямоване на прищеплення та розвиток в учнів загальнолюдських цінностей. Правовиховна діяльність педагогів вирішує завдання профілактичної роботи, запобігання правопорушенням в учнівському середовищі, формування позитивної мотивації здорового способу життя. Екологічне виховання забезпечує учнів науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, виховує в них свідоме ставлення до природи, почуття відповідальності за навколишнє середовище, як національну і загальнолюдську цінність. Велика увага приділяється художньо-естетичному вихованню.

 

  Кожен учень має можливість стати учасником різноманітної позаурочної діяльності, що відповідає його здібностям, нахилам, талантам. За результатами анкетування і моніторингу в закладі виявлено 107 обдарованих дітей, з яких – 46 дітей займаються образотворчим мистецтвом (малювання, вишивання, ліпка, батік, тощо), 21 учень – хореографією, 22 – вокалом, 18 – учасники предметних олімпіад.

 Значна увага приділяється учням пільгових категорій, учням групи «ризику»: велась систематична робота з щоденними листами контролю відвідування учнів, індивідуальна робота з учнями. Актуальним напрямком виховної роботи залишається  формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

Соціальна адаптація учнів у навчальному закладі здійснюється на підставі Закону України «Про освіту», Статуту школи-інтернату, Концепції розвитку освітнього закладу на 2010-2015 роки, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

        Затверджено спільні заходи зі службою у справах дітей Амур-Нижньодніпровської  районної  у місті Дніпропетровську ради, кримінальною міліцією у справах дітей, районним Центром соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді.

З метою підвищення якості навчання, зміцнення свідомої дисципліни, організації виховної роботи, розвитку ініціативи та творчої самодіяльності учнів, реалізації їхніх прав та обов’язків в школі-інтернаті було створено учнівську організацію самоврядування «Міністерство охорони здоров’я».

 

Винятковість школи-інтернату полягає в тому, що це заклад інтернатного типу. Діти тут живуть і навчаються. Саме для того, щоб збагнути нову «роль», звикнути до неї усі учні є членами учнівської організації самоврядування «МОЗ» (далі – УОС).

 «МОЗ» є шкільним, самодіяльним творчим об’єднанням дітей та дорослих, побудовано на добровільних засадах. УОС «МОЗ» у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, чинним законодавством, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та Статутом школи-інтернату. Об’єднання взаємодіє з дитячими спілками, організаціями, об’єднаннями району та міста, які дотримуються демократичних принципів. Тісно співпрацює з батьками учнів школи-інтернату. Члени УОС «МОЗ» згуртовані на основі добровільної згоди та рівноправності.

Основними завданнями є:

УОС «МОЗ» має свою символіку і атрибутику: гімн, клятва, емблема, значок члена учнівського  самоврядування.

Структура учнівського самоврядування гнучка, варіативна. Керівним органом УОС «МОЗ  виступає Президент і Міністерства (освіти і науки, юстиції і правопорядку, культури та дозвілля, інформації, охорони здоров’я та спорту, господарче). Відповідно до загальношкільної структури самоврядування представлено і класну структуру. Класне самоврядування підпорядковується загальношкільній структурі самоврядування. Президент та Міністерства школи-інтернату (класу) мають певні права та обов’язки, план роботи, які окреслені у Статуті учнівського самоврядування.

 

 

Недоліками в роботі учнівського самоврядування є епізодичне виконання плану роботи органів учнівського самоврядування.

Адміністрація та педагогічний колектив школи-інтернату сприяють формуванню в учнів загальнолюдських цінностей, становленню адекватної самооцінки, розвитку комунікативних здібностей та високого рівня національної свідомості.

Класні керівники, вихователі та практичний психолог здійснюють моніторинг (анкетування, бесіди, спостереження) рівня вихованості, адаптації випускників до дорослого життя, ставлення учнів до національних символів та традицій. Стосунки учнів та педагогічного колективу базуються на взаємоповазі, взаєморозумінні та підтримці.

 

       У школі-інтернаті створені належні умови для саморозвитку учнів, розвитку їх здібностей та нахилів, виховання повноцінної особистості.

 

Охорона здоров’я і життя дітей. Охорона праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

 

Протягом багатьох років багато уваги приділялось питанням безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. У роботі з дітьми працівники дотримувались вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», нормативних документів головного управління освіти і науки облдержадміністрації з питань безпеки життєдіяльності учнів.

         Класні керівники проводили з учнями інструктажі з техніки безпеки, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя  та здоров’я, про що записували до журналів з ТБ встановленої форми, планів класних керівників, класних журналів.

         Питання профілактики випадків травматизму учнів у навчально-виховному процесі та в побуті систематично обговорювались під час засідань класних керівників, на нарадах при директорові, на класних та батьківських зборах. Завдяки тому, випадків травматизму учнів під час навчально-виховного процесу не було. Також відсутні випадки травматизму та професійних захворювань на робочому місці і серед працівників навчального закладу.

         Питання збереження та охорони здоров’я учнів заслуховувалося на педагогічні раді. Перед канікулами, навчальними екскурсіями всі класні керівники проводили для учнів первинні та цільові інструктажі з техніки безпеки.

         Для роботи з учнями з питань безпеки життєдіяльності  педагоги використовували матеріали шкільної бібліотеки та медіатеки.

          У новому навчальному році планується посилення уваги до питань підтримання безпечних умов навчання та праці, профілактичної роботи щодо недопущення травматизму й професіональних захворювань.

 

 

Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу.

Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу.

 

         Питанням психологічного та соціально-педагогічного супроводу приділяли увагу практичний психолог  та соціальний педагог Романова Н.В.

         Проведена соціальна паспортизація класів. Складені та опрацьовані списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей інших пільгових категорій. Складені списки дітей групи ризику. З цими дітьми і їх сім’ями велася постійна робота. На кожного учня складена психолого-педагогічна характеристика, яка давала можливість виявити ті риси характеру, на які слід опиратись педагогам.

         Соціально-психологічна служба школи-інтернату виявляла персональні, міжособистісні, сімейні труднощі і конфлікти, дитячі угрупування соціального ризику, надавала консультативно-методичну і психолого-педагогічну допомогу. 

         Для вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування учнів 9-х, 11-х класів з метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні. Проводились зустрічі зі студентами та викладачами Агроуніверситету та Національної металургійної академії.

Постійно діяв консультпункт, куди за порадою зверталися  батьки, учні, вчителі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2