КЗО "Загальноосвітня школа-інтернат №3" Дніпропетровської обласної ради"

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання hier qr code erstellen Погода в Днепропетровске

Чергування по школі

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію чергування по

КЗО «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3»ДОР»

 

Вступ

    Положення про чергування  в навчальному закладі складено з урахування вимог Статуту школи-інтернату, Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також відповідно до умов роботи і вводиться з метою успішного забезпечення навчальних і позакласних занять, режиму і порядку в інтернаті, виховання свідомої дисципліни в учнів, чіткого і безумовного виконання правил безпеки для учнів і педагогічного колективу та організації контролю за збереженням шкільного майна.

      Чергування – важливе доручення від усього колективу закладу, хороша школа набуття учнями організаторських навичок, досвіду, вимогливості до своїх товаришів.

    Підвищення ролі чергування в навчальному закладі і класах – першочергове завдання учнівського сектору школи-інтернату та всього педагогічного колективу.

    До чергування по школі залучаються учні 6-10 класів. Організаторами чергування є класний керівник.

    Вводиться журнал чергування по школі-інтернату, в якому фіксується інформація про відповідальних за пости, зауваження та заходи щодо усунення цих зауважень. В кінці тижня відбувається передача чергування наступному класу.  

    Під час чергування учні чергового класу повинні мати бейджики з записом: ПІБ, клас.

 

І. Загальні положення

    1.1. Це положення визначає єдину систему організації процесу чергування по КЗО «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3»ДОР» (далі школа-інтернат) регламентує статус та відповідальність (права й обов’язки) його учасників, засади їхньої діяльності, передбачені санітарно-гігієнічними та протипожежними нормами, Правилами техніки безпеки, які встановлюють внутрішній розпорядок загальноосвітнього санаторного навчального закладу щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, зокрема запобігання травматизму учнів школи-інтернату, а також координацію діяльності чергових адміністрацією.

    1.2. Це Положення розроблено на підставі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту школи-інтернату, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3. Положення затверджується директором навчального закладу.

 

ІІ. Мета і завдання чергування в школі-інтернаті

    2.1. Чергування по школі-інтернат є складовою частиною учнівського самоврядування і діє з метою:

·     створення комфортної атмосфери для успішного навчання кожного учня;

·     виховання в учнів поваги до особистості та її прав;

·     розвитку в учнів навичок культури поведінки, самоврядування, самостійності, відповідальності, ініціативності, дисциплінованості, свідомості щодо виконання своїх обов’язків;

·     залучення школярів до створення оптимальних умов, необхідних для повноцінного навчально-виховного процесу, виконання встановленого розпорядку дня та проведення позапланованих заходів;

·     підтримання чистоти і порядку в приміщенні школи-інтернату, збереження шкільного майна;

·     контролю дотримання учнями, педагогами та всіма працівниками Статуту школи-інтернату, Правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, Правил поведінки школярів та Правил техніки безпеки, допуску до інтернату батьків та сторонніх осіб, своєчасного і системного виявлення порушень.

    2.2. Система чергування включає такі основні завдання:

·     сприяння створенню оптимальних умов для виконання встановленого розпорядку дня та проведення запланованих заходів;

·     допомога черговому адміністратору в організації навчального процесу в школі-інтернаті;

·     своєчасне повідомлення персоналу та учнів школи у разі виникнення надзвичайних і конфліктних ситуацій.

    2.3. Робота з чергування проводиться відповідно до засад:

·     Конвенції ООН про права дитини;

·     пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи та суспільства;

·     самоврядування;

·     законності.

 

ІІІ. Учасники чергування по школі-інтернату, їх основні права та обов’язки

    3.1. Відповідальні чергові – учні та педагоги, закріплені за певними постами, що відповідають за санітарний стан свого об’єкту і сприяють виконанню Статуту школи-інтернату , Правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, Правил поведінки школярів та Правил техніки безпеки.

    3.2. Чергування по школі-інтернату  контролює черговий адміністратор, якому підпорядковуються відповідальні чергові:

·     класний керівник чергового класу;

·     черговий клас;

·     чергові вчителі (вхід до школи, І-ІІІ поверх школи, ІІІ поверх нової школи, шкільне подвір’я);

·     черговий вихователь (кожен зі своїм класом).

    3.3. Чергування класів організовується згідно з графіками, складеними заступником директора з виховної роботи Попович І.А.,    на кожен семестр і затвердженими директором школи-інтернату.

    3.4. Вимоги до чергового визначаються цим Положенням і є обов'язковими для виконання.

    3.5. Відповідальні чергові тісно співпрацюють з органами учнівського самоврядування .

 

ІV. Обов’язки чергового адміністратора:

4.1. Здійснює загальне керівництво за процесом чергування в школі-інтернаті, контролює якість чергування відповідальними черговими (педагогами);

4.2. Відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі-інтернаті протягом навчального дня, дотримання педагогічними працівниками, учнями, Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил поведінки школярів, правил техніки безпеки;

4.3. Проводить інструктаж відповідальних педагогів перед початком чергування;

4.4. Підтримує ініціативи щодо вдосконалення процесу чергування, системи заохочень та покарань;

4.5. Забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;

4.6. Вживає заходів щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу та у разі нещасного випадку чи надзвичайної ситуації;

4.7. Вносить свої пропозиції по організації процесу чергування, акцентуючи увагу на проблемах, що вимагають контролю;

4.8. Не допускає запізнення на заняття педагогів та учнів;

4.9. Вживати необхідних заходів до працівників та учнів, які допускають порушення Статуту школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила поведінки школярів, правил техніки безпеки.

 

V. Права та обов’язки чергового вчителя:

 Черговий учитель зобов’язаний:

5.1.  Сприяти свідомому вихованню самодисципліни школярів;

5.2. Планувати свій робочий день таким чином, щоб під час перерв знаходитися на місці чергування без запізнень;

5.3. Звітувати про чергування перед черговим адміністратором;

5.4. Неухильно дотримуватися Статуту школи-інтернату, Правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, Правил техніки безпеки, тим самим подаючи приклад всім учням школи;

5.5. Знаходитися на своєму посту, залишити його не можна;

5.6.  Дотримуватися порядку та чистоти, слідкувати за збереженням шкільного майна на своєму об'єкті;

5.7. Нести відповідальність та ліквідовувати наслідки порушення санітарного стану чи псування майна на своєму посту;

5.8. Бути ввічливими і толерантними, дотримуватися законодавства, морально-етичних норм, використовувати лише нормативну лексику в спілкуванні і не застосовувати фізичних дій, які можуть загрожувати життю і здоров'ю школярів;

5.9. Стежити за санітарним станом приміщення (контролювати, щоб на кожній перерві відбувалося провітрювання в класах і всі учні залишали класи і виходили в коридор) , порядком і дисципліною в закладі;

5.10. Слідкувати за збереженням рослин у школі-інтернаті та зелених насаджень на пришкільній території;

5.11. Допомагати відвідувачам навчального закладу знайти потрібний кабінет, педагога чи учня;

5.12. Контролювати організацію харчування школярів у їдальні та виконання санітарно-гігієнічних норм (черговий учитель в їдальні);

5.13. Здійснювати контроль за дотриманням учнями, педагогами та всіма працівниками Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, Правил поведінки школярів та Правил техніки безпеки;

5.14. Не допускати паління учнів у приміщеннях школи та на пришкільній території;

5.15. Здійснювати контроль за виконанням учнями правил безпечної  поведінки на перервах;

5.16. Проводити профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;

5.17. Терміново повідомити чергового адміністратора або директора школи-інтернату про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу,  організовувати надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликати медпрацівника;

5.18. Попередити чергового адміністратора , адміністрацію школи-інтернату або чергового класного керівника про порушення дисципліни на території школи, проникнення сторонніх осіб;

5.19. При відсутності чергового адміністратора виконувати його обов’язки.

    V.І. Черговий учитель має право:

5.20. Робити коректні зауваження школярам, що порушують Статут школи, Правила внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічні та протипожежні норми, Правила поведінки гімназистів та Правила техніки безпеки;

5.21. Фіксувати зауваження про порушення дисципліни в щоденнику учня;

5.22. Терміново повідомляти охорону й адміністрацію закладу  про сторонніх відвідувачів, що порушують норми шкільного розпорядку;

5.23. Вносити пропозиції щодо поліпшення процесу чергування;

5.24. Надавати класним керівникам інформацію про порушення школярами правил шкільного життя.

 

VІ.  Права та обов’язки класного керівника.

Класний керівник зобов’язаний:

  6.1. Активно сприяти адміністрації школи-інтернату та педагогічному колективу в створенні умов для успішного ходу навчально-виховного процесу в школі, виконанню режиму дня, підтриманні чистоти і порядку в закладі;

6.2. Здійснювати керівництво та організацію процесу чергування відповідального класу, забезпечує раціональний добір і розстановку чергових на постах та контролює якість чергування учнів;

6.3. Знайомити свій клас з Положенням про чергування;

6.4. Проводить інструктаж свого класу перед початком чергування відповідно до Статуту школи, Правил поведінки школярів, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, Правил техніки безпеки, що включає визначення завдань, рекомендації з їх реалізації;

6.5. Здійснювати контроль за виконанням учнями правил безпечної  поведінки на перервах;

6.6. Проводити профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;

6.5. Доводить до відома чергового адміністратора про грубі порушення порядку та дисципліни школярами чи сторонніми особами;

6.6. Терміново повідомити чергового адміністратора або директора школи-інтернату про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу,  організовувати надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликати медпрацівника;

6.7. Закінчувати чергування по школі-інтернату після закінчення навчальних занять;

6.8. Веде відповідну документацію щодо процесу чергування та його результатів.

VІ. І. Класний керівник  має право:

6.9. Робити коректні зауваження школярам, що порушують Статут школи, Правила внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічні та протипожежні норми, Правила поведінки гімназистів та Правила техніки безпеки;

6.10. Фіксувати зауваження про порушення дисципліни в щоденнику учня;

6.11. Терміново повідомляти охорону й адміністрацію закладу  про сторонніх відвідувачів, що порушують норми шкільного розпорядку;

6.12. Вносити пропозиції щодо поліпшення процесу чергування.

 

VІІ. Права та обов’язки чергового вихователя .

Черговий вихователь зобов’язан:

7.1. Неухильно виконувати основні обов’язки чергового вчителя;

7.2. Передавати чергування черговому адміністратору.

7.3. Черговий вихователь постійно знаходиться біля свого класу й чергує на перервах біля свого класу.

 

 

 

VІІІ. Права та обов'язки відповідального чергового класу:

Обов’язки чергових по школі:

8.1. Неухильно дотримуватися Статуту школи-інтернату, Правил поведінки школярів, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, Правил техніки безпеки, подаючи приклад всім учням школи-інтернату;

8.2. Обов'язково мати бейдж чергового і знаходитися на своєму посту, залишити який можна тільки з дозволу чергового вчителя;

8.3. Дотримуватись порядку та чистоти, слідкувати за станом шкільного майна на своєму об'єкті;

8.4. Нести відповідальність та ліквідовувати наслідки порушення санітарного стану чи псування майна на своєму посту;

8.5. Бути ввічливими і толерантними, дотримуватися законодавства, морально-етичних норм, використовувати лише нормативну лексику у спілкуванні і не застосовувати фізичних дій, які можуть загрожувати життю і здоров'ю школярів;

8.6. Допомагати знайти потрібний кабінет, педагога чи учня відвідувачам школи-інтернату;

8.7. Терміново повідомляти чергового вчителя або класного керівника у разі нещасного випадку або будь-якого правопорушення серед учнів, які були виявлені під час чергування;.

    VІІІ.І. Чергові мають право:

8.8. Робити коректні зауваження школярам, що порушують правила техніки безпеки;

8.9. Вживати заходів щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;

8.10. Терміново повідомляти  адміністрацію навчального закладу про сторонніх відвідувачів, якщо їх побачили.

   

ІХ. Обов’язки чергових по класу:

9.1. Готувати кабінет до уроку, провітрювати клас, витирати дошку вологою ганчіркою, класти крейду на місце, поливати квіти;

9.2. На перервах слідкувати за тим, щоб всі учні виходили з класу, підтримувати зразковий санітарний стан класу, не допускати псування шкільного майна;

9.3. Несуть відповідальність за санітарний стан і збереження майна у класі.

   

Х. Контроль та оцінка діяльності відповідальних чергових

10.1. Основною формою контролю за діяльністю чергових є перевірка в порядку, встановленому даним Положенням.

10.2. Підсумки чергування підводяться таким чином:

·     проводиться аналіз інформації щодо відповідності дій учнів згідно документації, затвердженої цим положенням;

·     здійснюється розгляд питань про систематичні порушення на засіданні учнівського самоврядування , у класах на виховних годинах;

·     визначається найкращий клас, котрий  дотримується вимог до зовнішнього вигляду учнів;

10.3. За порушення "Положення про організацію чергування” під час чергування працівник може бути притягнений до адміністративної та дисциплінарної відповідальності, а учні – до дисциплінарної відповідальності.

ХІ. Положення про чергування набирає чинності з моменту його затвердження на нараді при директорові школи-інтернату.

11.1. Всі доповнення та зміни приймаються у письмовому вигляді, аналізуються й узагальнюються педагогічною радою школи-інтернату.

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ШКІЛЬНІЙ ЇДАЛЬНІ

1.  Кожному вчителю, вихователю , класному керівнику , який веде дітей до їдальні, забезпечити організований вхід класів до їдальні без верхнього одягу згідно з графіком прийому їжі.

2.  Не допускати виходу учнів з їдальні з продуктами харчування.

3.  Допомагати забезпечувати порядок в їдальні під час приймання їжі.

4.  Стежити за прибиранням посуду після прийому їжі.

5.  Контролювати збереження шкільного посуду.

6.  Повідомляти про всі порушення дисципліни і псування шкільного інвентарю працівникам їдальні або чергового адміністратора.

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ НА ПЕРЕРВАХ ТА ПРОГУЛЯНКИ

НА ВУЛИЦІ ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО ДНЯ

• чітко визначити місце перебування класу на перерві;

• повторити правила безпеки життєдіяльності під час проведення перерви та прогулянки;

• обов’язкове змінне взуття та одяг за погодними умовами;

• під час прогулянки в разі наявності калюж заборонено перебувати біля них;

• у разі снігових опадів  ігри в сніжки, катання на ковзанах та катках дозволяється лише при пристальному спостереженні класного керівника, вчителя або вихователя– для запобігання падінь та травм;

• під час перебування на вулиці не можна бігати, штовхатися та влаштовувати безсистемний рух, не провокувати словами, жестами агресивну поведінку, що може призвести до бійки;

• під час прогулянки учні повинні перебувати біля класного керівника, вчителя або вихователя, не розмовляти з незнайомими людьми. У разі непередбачуваної ситуації відразу звернутися до класного керівника, вчителя або вихователя, у жодному разі не підходити до тварин або незнайомих людей, не вступати з ними в контакт. Особисті речі залишати при собі, не передавати нікому – ні однокласникам, ні незнайомим людям для попередження пропажі цих речей;

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ГУЛЯТИ ТА ЗНАХОДИТИСЯ БІЛЯ КОТЕЛЬНІ ТА ГОСПОДАРЧОГО КОРПУСУ!

• заборонено без дозволу класного керівника, вчителя або вихователя,  підійматися до навчального кабінету ;

Бути обережним – рухатися повільно та спокійно, щоб не поранитися камінням, битим склом, не впасти у відкритий люк. Самостійно уходити із занятть заборонено.

 

ГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ

КЗО «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3»ДОР»

НА ІІ СЕМЕСТР  2016-2017 н.р.

 

Дні тижня

Черговий адміністратор

Час чергування

ПІБ

Посада

Понеділок

Ващенко М.І.

 

 

 Найдовська Ж.М.

Директор

 

Заступник директора з навчально-методичної роботи

8:00 – 18:00

 

 

8:00 - 21:00

Вівторок

Попович І.А.

Заступник директора з виховної роботи

8:00 – 21:00

Середа

Нікітіна М.П.

Заступник директора з методичної роботи

8:00 – 18:00

Четвер

Храновська Л.М.

 

 

 

Кдименко Л.О.

Заступник директора з господарської роботи,

Психолог

8:00 – 21:00

П’ятниця

Левченко О.П.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

8:00 – 19:00

 

ГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ УЧНІВСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ

 ПО КЗО «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3»ДОР»

НА ІІ СЕМЕСТР 2016-2017 н.р.

 

Місяць

Дата чергування

Клас

Відповідальний

(класний керівник)

СІЧЕНЬ

З 16 по 20 січня 2017 року

10

Стовпченко І.К.

З 23 по 27 січня 2017 року

9-А

Шошева А.А.

З 30 січня по  03 лютого 2017 року

9-Б

Устіч О.Л.

ЛЮТИЙ

З 06 по 10 лютого 2017 року

8-А

Габзовська Н.С.

З 13 по 17 лютого 2017 року

8-Б

Андріянова Л.М.

З 20 по 24 лютого 2017 року

7-Б

Готвянська О.О.

БЕРЕЗЕНЬ

З 27 лютого по 03 березня 2017 року

6-А

Тюхменьова А.В.

З 06 по 10 березня 2017 року

6-Б

Гришина Д.Л.

З 13 по 17 березня 2017 року

10

Стовпченко І.К.

З 20 по 24 березня 2017 року

9-А

Шошева А.А.

КВІТЕНЬ

З 03 по 07 квітня 2017 року

9-Б

Устіч О.Л.

З 10 по 14 квітня 2017 року

8-А

Габзовська Н.С.

З 18 по 21 квітня 2017 року

8-Б

Андріянова Л.М.

З 24 по 28 квітня 2017 року

7-Б

Готвянська О.О.

ТРАВЕНЬ

З 03 по 05 травня 2017 року

6-А

Тюхменьова А.В.

З 08 по 12 травня 2017 року

6-Б

Гришина Д.Л.

З 15 по 19 травня 2017 року

10

Стовпченко І.К.

З 22 по 26 травня 2017 року

9-А

Шошева А.А.