КЗО "Загальноосвітня школа-інтернат №3" Дніпропетровської обласної ради"

 

Атестація 2015-2016 навчального року

Атестація педагогічних працівників сьогодні стала значним явищем освітянського життя. Формування педагога як творчої особистості, здатної до створення якісно нового, значущого в плані педагогічної діяльності – одне з найважливіших завдань атестації.

         Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Саме такий рівень компетентності показали педагогічні працівники школи-інтернату.

Ефективному проведенню атестації сприяли форми роботи, які були впроваджені атестаційною комісією школи-інтернату. Протягом атестаційного періоду було зібрано весь довідковий, інформаційний матеріал, основні документи про підготовку та хід атестації, атестаційні матеріали педагогів.

         21 березня 2016 року у школі-інтернаті було проведено підсумкове засідання атестаційної комісії. 

 

 

   

 

Протягом атестаційного періоду атестаційна комісія прагнула підійти з об’єктивністю в оцінюванні діяльності педагогів, комплексної оцінки професійної діяльності педпрацівників, підвищення їхньої відповідальності за результат своєї роботи.

 Під час атестаційного періоду в школі-інтернаті були створені всі умови для успішного проведення атестації, своєчасно видані необхідні накази, розроблені та затверджені заходи з підготовки та проведення атестації. Атестація базувалася на принципах демократизму, колегіальності, доступності та гласності, неперервної самоосвіти й самовдосконалення.

Атестація – це шлях до творчого зростання. Про це свідчать матеріали атестації вчителів.

За атестаційний період вчителями було проведено ряд відкритих заходів та предметних тижнів. З метою підвищення інтересу до навчальних предметів, розширення кругозору учнів відбувалися і позакласні заходи, що сприяло розвитку творчих здібностей учнів.

  

  

Найбільш повно та яскраво особистості педагогів проявилися в ході творчих звітів на підсумковому засіданні атестаційної комісії. Педагоги ділилися своїми успіхами, проблемами, показали у формі презентації свої творчі звіти та зразки кращих уроків. Кожен із них продемонстрував свою методичну та фахову майстерність, вміння володіти аудиторією, вільно висловлюватися.

Атестація у школі пройшла без скарг і порушень, дала змогу виявити сильні та слабкі сторони в роботі педагогів, внесла певні корективи в професійну діяльність педагогів.

Отже, атестація – це шлях до створення справжньої атмосфери творчості, коли розвиваються повною мірою талант і майстерність вчителя.

  

  

 

Творчий звіт педагогів та вихователів КЗО "Загальноосвітня санаторна  школа - інтернат №3"ДОР"